kundtjanst@swepogroup.se
+46-(0)10-330 08 90

Säkerhetskonsult att hyra

Säkerhetsprodukter

Fastighetsskötsel

Säkerhetskonsult att hyra
Grunden i vårt arbete består av projektering och projektledning inför kommande investeringar i komplexa, och i förekommande fall integrerade, säkerhetslösningar såväl inom tekniska skydd som personella insatser och styrdokument.
Inför ett nytt uppdrag genomför vi alltid en behovsanalys tillsammans med uppdragsgivaren för att säkerställa att vi redan i projekteringsstadiet tar höjd för kommande behov och förändringsbeteenden på marknaden så att investeringen blir ekonomiskt försvarbar och hållbar på sikt.
I den projektgrupp som tillsätts för just ert uppdrag ingår personal från oss med rätt kvalifikationer för just ert behov. Genom att kontraktera oss för förstudie, projektering, upphandling och projektledning vid integrering så för ni en samarbetspartner som verkar för ett långsiktigt samarbete som har rätt kunskap för att kunna bistå er vid kravställande och upphandling av säkerhetstjänster och produkter samt tillse att dessa integreras sömlöst i er egna verksamhet.
"Samlad säkerhetskompetens ger bättre ekonomi."

Intresserad? >>
Säkerhetsprodukter

Inbrottslarm

Kameraövervakning
 

Porttelefoni- & passersystem

Brandlarm
Fastighetsskötsel
Vem förvaltar din fastighet? När vi förvaltar en fastighet är det viktigt att vi bistår ägaren/styrelsen med att tillvarata det ekonomiska intresset och se till underhållsplan och fastighetsbestånd för att kunna upprätta tydliga projektbeskrivningar för fastighetsskötare och externa underentreprenörer. Våra fastighetsskötare har en bred kompetens och i många fall fördjupade specialistkunskaper inom el, va/vvs, ventilation, bygg och måleri vilket innebär att behovet av att upphandla externa entreprenörer minskas och vid behov av sådan kompetens så har vi etablerade samarbetsavtal vilket innebär minskade kostnader och ni behöver enbart ha en kontaktperson för er fastighetsskötsel. Vem lämnar ni era nycklar till?
RUT-Service i Sverige är en del av vår verksamhet som arbetar med servicetjänster som lokalvård, fastighetsskötsel och trädgårds- & markskötsel för privatpersoner, företag och fastighetsägare. Som en del av säkerhetsföretaget ställer vi utökade krav på vår personal avseende tystnadsplikt och sekretess då vi värdesätter ditt förtroende.
Gå till rutservice.se >>
"Förvaltning av era fastigheter
med ett ekonomiskt intresse."